Uzaktan Çalışma Sırasında Çalışanlar Nasıl Bağlı Kalır?

COVID-19 pandemisi dünya genelinde yayılırken, daha fazla işletme çalışanlarını güvende tutmak için uzaktan çalışmaya dönüyor. Uzaktan ekiplerin karşılaştığı en büyük zorluklardan biri, uzaktan çalışma sırasında çalışanları nasıl bağlı tutacaklarını bulmaktır.

Buffer’a göre, uzaktan ekipler için en zorlu zorluklardan biri çalışanların bağlılığıdır. Araştırmaya göre, uzaktan çalışanlar, meslektaşlarından daha fazla yalnız ve kopuk hissetme eğilimindedir, bu da daha düşük verimlilik ve iş memnuniyetine neden olabilir.

Yöneticiler, uzaktan çalışanlarını bağlı tutmak için aktif olarak çalışmalıdır. Çalışan bağlılığı, her işletme için önemli bir faktördür çünkü tutma, verimlilik ve genel iş memnuniyeti ile bağlantılıdır. Bu nedenle, ofiste bulunmadıklarında bile, uzaktan çalışanlarınızı ilgilendirecek ve işletme ile bağlantılı tutacak stratejiler bulmanız gerekmektedir.

Bu yazıda, uzaktan çalışma ile ilgili çalışan bağlılığına değinecek, uzaktan çalışanlar için bazı çalışan bağlılığı stratejilerini tartışacak ve uzaktan çalışanlar arasında bir topluluk hissi oluşturma stratejilerine bakacağız. Ayrıca, uzaktan çalışmanın çalışan bağlılığı üzerindeki etkilerini inceleyeceğiz ve uzaktan çalışanların bağlılığını artırabilecek çeşitli çözümleri tartışacağız.

Uzaktan Çalışma ile Çalışan Bağlılığı

Birçok çalışan için, uzaktan çalışma harika bir seçenek olabilir, ancak işletmeden uzaklaşma ve kopuk hissetme duygusuna da neden olabilir. Sık sık meslektaşları ve yöneticileriyle etkileşim şansına sahip oldukları ofis ortamında çalışmaya alışkın olanlar, bunun özellikle doğru olabileceğini fark edebilirler.

Çalışanların bağlılığını korumanın önemli bir yönü, uzaktan çalışma sırasında çalışanları bağlı tutmanın yollarını öğrenmektir. Bu, onlara bir dizüstü bilgisayar ve sürekli bir internet bağlantısı gibi gerekli araçları sağlamayı, işleri için kuralları ve gereksinimleri belirlemeyi içerebilir. İş programı ve yer konusunda esneklik, uzaktan çalışmanın çalışan bağlılığı üzerinde olumlu bir etki yaratabilir.

Ayrıca, açık iletişim hatlarını korumak ve uzaktan çalışanların meslektaşları ve yöneticileriyle etkileşim şansına sahip olmalarını garanti etmek kritik önem taşır. Düzenli kontroller, takım toplantıları, grup sohbetleri ve Slack veya Google Meet gibi işbirliği platformlarının kullanımı, bunu yapmanın mümkün olabilecek yollar arasındadır.

Gerekli destek ve kaynakları sağlamanın yanı sıra, uzaktan çalışanlarınızın değerli hissetmelerini ve dahil edildiklerinden emin olmak son derece önemlidir. Katkıları ve başarıları takdir etmek, profesyonel gelişim ve ilerleme için fırsatlar sağlamak da bunun bir parçası olabilir.

Uzaktan çalışanların bağlılığı için başka önemli bir yön, uzaktan çalışanların şirket kültürü ve değerlerine bağlı hissetmelerini sağlamaktır. Bu, düzenli olarak şirket güncellemelerini ve haberlerini paylaşmayı, ayrıca uzaktan çalışanların şirket genelindeki etkinliklere ve etkinliklere dahil edildiğinden emin olmayı içerebilir.

Genel olarak, uzaktan çalışanları bağlı tutmak, gerekli destek ve kaynakları sağlamak, bir bağlantı ve topluluk hissi geliştirmek ve uzaktan çalışanların değerli ve dahil hissetmelerini sağlamak kombinasyonunu gerektirir. Bu adımları atarak, uzaktan çalışanlarınız ofiste fiziksel olarak bulunmadıklarında bile bağlı ve motive olmalarını sağlayabilirsiniz.

Uzaktan Çalışanlar İçin Çalışan Bağlılığı Fikirleri

Çalışan bağlılığını korumak, çalışanlarınız evden çalıştığında zor olabilir. Uzaktan çalışanlarınızı bağlı ve şirkete bağlı tutmak için bazı öneriler şunlardır:

 1. Uzaktan çalışma sırasında çalışanların nasıl motive edileceğini öğrenmenin harika bir yolu, düzenli takım oluşturma etkinlikleridir. Bu tür etkinlikler, uzaktan çalışanların iş arkadaşlarına ve şirkete daha bağlı hissetmelerine yardımcı olabilir. Bu etkinlikler, sanal bir kahve molası veya mutlu saat gibi basit olabileceği gibi, sanal bir bilgi yarışması veya yoga seansı kadar karmaşık da olabilir.
 1. Sosyalleşmeyi teşvik edin: Uzaktan çalışanları iş arkadaşlarıyla etkileşime geçmeye ve iş dışında ilişkiler kurmaya teşvik edin. Bu, sanal öğle araları veya diğer gayri resmi toplantılar aracılığıyla gerçekleştirilebilir.
 1. Eğitim ve gelişim fırsatları sağlayın: Uzaktan çalışanların öğrenmelerine ve gelişmelerine izin vermek, onları motive edebilir ve bağlı tutabilir. Mesleki gelişim için çevrimiçi eğitim kursları veya atölyeler sağlamayı düşünün.
 1. çalışanlara düzenli olarak takdir ve teşvikler sağlamak, çalışanlar arasındaki bağı artırabilir. Uzaktan çalışanlarınızın çabalarını takdir edin ve onlara teşekkür edin: Uzaktan çalışanlarınızın çabalarını takdir etmek ve onlara teşekkür etmek, moral ve bağlılığı artırmaya yardımcı olabilir. Kişiselleştirilmiş notlar veya küçük hediyeler göndermeyi düşünebilirsiniz.
 1. Kapsayıcı bir kültür oluşturun: Ofiste olmayan çalışanların tümü, yerlerine bakılmaksızın dahil edildiklerini ve değer verildiklerini hissetmelidir. Bu, uzaktan çalışanların ofis çalışanlarıyla eşit erişime sahip olmalarını sağlamak ve kapsayıcı ve çeşitlilik odaklı bir kültürü teşvik etmek anlamına gelebilir.
 1. İş-yaşam dengesini teşvik edin: Uzaktan çalışma, iş ve kişisel hayat arasındaki sınırları bulanıklaştırabileceğinden, tükenmişlik ve azalmış bağlılıkla sonuçlanabilir. Uzaktan çalışanlarınıza mola vermenizi ve sağlıklarına öncelik vermenizi teşvik edin ve evden çalışırken karşılaşabilecekleri zorluklara anlayışlı olun.

Bu uzaktan çalışanların şirketle bağlantılarını ve birbirleriyle bağlantılarını sağlamalarına yardımcı olmak için bu uzaktan çalışan bağlılığı fikirlerini uygulayarak, fiziksel olarak ofiste olmasalar bile şirketle bağlantıda kalmalarına yardımcı olabilirsiniz.

Uzaktan Çalışanların Daha Bağlı Hissetmeleri İçin Yapabilecekleriniz

Şirket ve iş arkadaşlarıyla bağlantıda hissetmek, çalışan bağlılığı için önemli bir unsurdur. Uzaktan çalışanlarınızın daha bağlı hissetmelerine yardımcı olmak için aşağıdaki yöntemleri kullanabilirsiniz:

 1. Düzenli iletişimi teşvik edin: Etkili iletişim, uzaktan çalışma sırasında çalışanları nasıl bağlı tutacağınızı belirlemede önemlidir. Takım toplantıları, grup sohbetleri ve topluluk ve işbirliği duygusu yaratmak için düzenli görüşmeler düzenlemeyi düşünebilirsiniz.
 1. Video konferansı kullanın: Zoom veya Google Meet gibi video konferans araçları, uzaktan çalışanların iş arkadaşlarıyla gerçek zamanlı olarak görüşmelerine ve etkileşime girmelerine izin vererek, uzaktan çalışanların iş arkadaşlarına daha bağlı hissetmelerine yardımcı olabilir.
 1. Bir topluluk hissi yaratın: Uzaktan çalışanlarınıza bir topluluk hissi vermek, şirkete daha bağlı hissetmelerine yardımcı olabilir. İşle ilgili konuları tartışabilecekleri çevrimiçi forumlar veya tartışma grupları oluşturmayı düşünebilirsiniz.
 1. Sanal yüz yüze etkileşimleri teşvik edin: Uzaktan çalışma izole edici olabilir, ancak çalışanlar daha bağlı hissetmek için atabilecekleri adımlar vardır. Sanal kahve molaları veya mutlu saatler gibi sanal yüz yüze etkileşimleri teşvik ederek, uzaktan çalışanların iş arkadaşları ve şirkete daha bağlı hissetmelerine yardımcı olabilirsiniz.
 1. Bir dahil olma kültürü yaratın: Ofiste olmayan tüm uzaktan çalışanların, konumlarına bakılmaksızın dahil edildiklerini ve değerli olduklarını hissettirmek önemlidir. Bu, uzaktan çalışanların ofiste çalışanlarla aynı kaynaklara ve fırsatlara erişimlerini sağlamak ve dahil edici ve çeşitlilik kültürünü teşvik etmek anlamına gelebilir.

Uzaktan çalışmanın nasıl uygulandığına bağlı olarak, çalışan bağlılığını artırabilir veya azaltabilir. Bir yandan, uzaktan çalışma, çalışanlara en uygun şekilde çalışma esnekliği ve özerkliği sağlayarak çalışan bağlılığını artırabilir. Ayrıca, daha rahat ve tanıdık bir ortamda çalışma imkanı vererek iş tatmini ve verimliliği artırabilir.

Örneğin, Harvard Business Review’da yayınlanan bir çalışma, uzaktan çalışmanın, çalışanların kesintisiz ve dikkat dağıtıcı unsurlar olmadan çalışabilecekleri için verimliliği artırabileceğini ortaya koymuştur. Başka bir çalışma ise, uzaktan çalışmanın iş tatminini artırabileceğini, çünkü çalışanların iş ortamı ve programları üzerinde daha fazla kontrol sahibi olabilecekleri sonucuna varmıştır.

Ancak, uygun şekilde yönetilmezse, uzaktan çalışma çalışan bağlılığında azalmaya neden olabilir. Bu, çalışma arkadaşları ve yöneticilerle iletişim eksikliği, yeterli destek ve kaynak eksikliği veya net yönergeler ve beklentilerin olmamasından kaynaklanabilir.

Örneğin, Journal of Applied Psychology’de yayınlanan bir çalışma, uzaktan çalışmanın, çalışanların iş arkadaşları ve şirketten kopuk hissetmeleri durumunda iş tatmini azaltabileceğini ortaya koymuştur. Başka bir çalışma ise, net iletişim ve beklentilerin olmamasının çalışan bağlılığı ve verimliliği azaltabileceğini bulmuştur.

Uzaktan çalışmanın çalışan bağlılığı üzerinde olumlu bir etkiye sahip olması için, gerekli araçları ve desteği sağlamak ve bir bağlantı ve topluluk hissi oluşturmak önemlidir. Bu, uzaktan çalışanlara bir dizüstü bilgisayar ve güvenilir bir internet bağlantısı gibi gerekli ekipmanları sağlamayı, çalışmaları için net yönergeler ve beklentiler belirlemeyi içerebilir. Ayrıca, düzenli kontrol edin, takım toplantıları ve grup sohbetleri yoluyla uzaktan çalışanların meslektaşları ve yöneticileri ile bağlantı kurmaları için fırsatlar sağlamak da kritik önemdedir.

Uzaktan Çalışanları Etkileşimde Bulunmak İçin Araçlar

İletişim ve etkileşim fırsatları oluşturmak, uzaktan çalışanlar için çalışan bağlılığı için önemlidir. Uzaktan çalışanları etkileşim ve işbirliğini teşvik etmek için birçok araç ve teknoloji bulunmaktadır. Bazı popüler seçenekler şunlardır:

Slack: Gerçek zamanlı mesajlaşma ve işbirliği platformudur, ekiplerin iletişim kurmasına olanak tanır. Uzaktan çalışanları bağlı tutmak ve şirket etkinliklerinde güncel kalmak için harika bir araçtır.

Trello: Görevleri, projeleri ve hedefleri takip etmelerine ve yönetmelerine olanak tanıyan bir proje yönetimi uygulamasıdır. Uzaktan çalışanları düzenli ve takipte tutmak için harika bir araçtır.

Zoom: Sanal toplantılar düzenlemeye ve gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmaya olanak tanıyan bir video konferans uygulamasıdır. Uzaktan çalışanları bağlı tutmak ve işbirliği yapmak için harika bir araçtır.

Asana: takımların görevleri, projeleri ve hedefleri izlemelerine ve yönetmelerine olanak tanıyan bir proje yönetimi yazılımıdır. Uzaktan çalışanları düzenli ve takip edilebilir tutmak için harika bir araçtır.

Google Meet: takımların sanal toplantılar yapmalarına ve gerçek zamanlı işbirliği yapmalarına olanak tanıyan bir video konferans aracıdır. Uzaktan çalışanları bir arada tutmak ve bağlılığı artırmak için mükemmel bir araçtır.

Intouch Engagement:  örgütlerin topluluklarıyla bağlantı kurmalarına ve etkileşimde bulunmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış bir iletişim aracı veya platformdur. Kullanıcıların haberleri ve bilgileri paylaşmalarına ve topluluk etkileşimini teşvik eden özellikler sunmalarına izin verir. Topluluk üyeleri arasında bağlantıları teşvik ederek örgütsel kültürü artırmayı amaçlar. Dünya genelinde insanlarla bağlantıda kalınması için kullanılabilir. Intouch Engagement hakkında daha fazla bilgi edinmek için topluluk uzmanlarımızla iletişime geçmekten çekinmeyin.

Sonuç olarak, uzaktan çalışma birçok çalışan için iyi bir çözüm olabilir, ancak uzaktan çalışanların şirketle bağlantılı ve bağlı kalmasını sağlamak için yollar bulmak önemlidir. Uzaktan çalışanların ihtiyaç duydukları araçları ve destekleri sağlayarak, sosyalleşme ve eğitim ve gelişim fırsatlarını teşvik ederek ve bir bağlantı ve topluluk hissi oluşturarak, uzaktan çalışmanın çalışan bağlılığı üzerinde olumlu bir etkisi olmasını sağlayabilirsiniz.

Uzaktan çalışma ile çalışanların işe bağlılığını korumak için yöneticiler, uzaktan çalışanlar arasında bağlantı ve topluluk hissi oluşturmada proaktif olmalıdır. Ayrıca, uzaktan çalışma politikanızın düzenli olarak çalışanlarınız üzerinde nasıl etkili olduğunu değerlendirmek ve gerektiğinde değişiklikler yapmak da hayati önem taşır. Bu, çalışanlarınızın neyin iyi çalıştığı ve neyin geliştirilebileceği hakkında geri bildirim toplamak için anketler yapmak, ayrıca düzenli olarak uzaktan çalışanlarınızla durumlarını kontrol etmek gibi şeyleri içerebilir.

Son olarak, çalışanların ofiste fiziksel olarak bulunmadıklarında bile şirkete ve iş arkadaşlarına desteklenmiş ve bağlı hissetmelerini sağlamak, doğru araç ve stratejilere sahipseniz mümkündür.

Yazar

Intouch Admin

Share: Twitter LinkedIn
BLOG

What’s New at Intouch?

Each community has its own needs
Make your own decisions about your platform

24th February

Uzaktan Etkileşim Nasıl Çalışan Refahını Teşvik Edebilir?

Çalışan refahı, çalışanların fiziksel, duygusal ve zihinsel sağlığına atıfta bulunan bir terimdir. Çalışanın genel iyi oluşunu sağlayan bir dizi faktörü kapsar. Bu faktörler arasında fiziksel sağlık, zihinsel sağlık ve duygusal refah yer alır. Çalışanların refahını kapsamlı bir şekilde anlamak için tüm bu faktörlerin dikkate alınması önemlidir. Forbes‘a göre, Geleceğin İş Yeri 2021 İK Duygu Anketi, […]

Daha Fazla Oku

24th February

Uzaktan Ekiplerde Daha İyi İletişim İçin 7 İpuçları

Uzaktan çalışma son yıllarda popüler hale geldi. Şirketler, para tasarrufu yapmak, daha esnek olmak ve daha fazla insanı işe almak için uzaktan çalışıyorlar. Ancak ekipler uzaklaştıkça, karşılaşılan en büyük zorluklardan biri etkili iletişim kurmanın nasıl olacağıdır. Sonuçta, iyi iletişim, uzaktan veya başka türlü herhangi bir ekibin başarısı için önemlidir. Bu yazıda, uzaktan ekiplerde iletişim zorluklarından […]

Daha Fazla Oku

24th February

Uzaktan Çalışma Sırasında Çalışanlar Nasıl Bağlı Kalır?

COVID-19 pandemisi dünya genelinde yayılırken, daha fazla işletme çalışanlarını güvende tutmak için uzaktan çalışmaya dönüyor. Uzaktan ekiplerin karşılaştığı en büyük zorluklardan biri, uzaktan çalışma sırasında çalışanları nasıl bağlı tutacaklarını bulmaktır. Buffer’a göre, uzaktan ekipler için en zorlu zorluklardan biri çalışanların bağlılığıdır. Araştırmaya göre, uzaktan çalışanlar, meslektaşlarından daha fazla yalnız ve kopuk hissetme eğilimindedir, bu da […]

Daha Fazla Oku

24th February

Çalışanların Bağlılığı Büyümeyi Nasıl Etkiler?

Çalışan bağlılığı başarılı bir işletmenin kritik bir bileşenidir. Çalışanların işlerine ve işyerlerine duygusal ve psikolojik olarak bağlanmalarını ifade eder. Araştırmalar, çalışan bağlılığı seviyesi yüksek olan şirketlerin daha iyi iş performansı ve artan büyüme deneyimlediğini göstermektedir. Çalışan bağlılığı sadece çalışanların moral ve verimliliği üzerinde değil, aynı zamanda şirketin genel başarısı ve büyümesi üzerinde de etkilidir. Bu […]

Daha Fazla Oku

24th February

Çalışan Takdiri Çalışan Bağlılığını Nasıl Etkiler?

Çalışan takdiri ve çalışan bağlılığı, başarılı ve gelişmekte olan bir işyerinin iki temel bileşenidir. Olumlu bir iş ortamı, artan iş tatmini, daha yüksek motivasyon seviyeleri ve genel performansta iyileşme sağlayabilir. Bu blog yazısında, çalışan takdiri ve çalışan bağlılığı arasındaki ilişkiyi keşfederek nasıl bir ilişki olduğunu öğreneceğiz. Ayrıca, kurumların bu ilişkiyi işyerlerini geliştirmek için nasıl kullanabileceklerini […]

Daha Fazla Oku