Term of Use Blur Left

Gizlilik Politikası

Bu Gizlilik Politikası, intouch’un Kullanım Şartları altında tanımlanan Web Sitesi aracılığıyla elde ettiği bilgi ve verilerin kullanımına ilişkin hüküm ve koşulları belirlemeyi amaçlamaktadır. Gizlilik Politikası, Kullanım Şartları’nın eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.

intouch, Web Sitesi’nin kullanımı yoluyla toplanabilecek herhangi bir kişisel veriyi üçüncü şahıslara ifşa etmeyecek, ancak Kullanım Şartları amaçları doğrultusunda ve burada belirtildiği şekilde ifşa edebilecektir. Bu kapsamda intouch, bu taahhüdü bir gizlilik yükümlülüğü olarak kabul ederek; verileri özel ve gizli saklamayı, gizliliği sağlamak ve sürdürmek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gizli verilerin kısmen veya tamamen umuma açıklanmasını veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir tarafa ifşa edilmesini engellemeyi taahhüt eder.

Bu tür kişisel veriler, kullanıcının kimliğini ifşa etmeden Web Sitesi’ndeki kullanıcı deneyimini geliştirmek, istatistiksel değerlendirmeler yapmak, veri tabanları oluşturmak ve pazar araştırması yapmak amacıyla kullanılabilir. Anonimleştirmenin ardından intouch, kullanım ve işlem verilerini istatistiksel değerlendirmeler, performans değerlendirmeleri, intouch ve ortaklarının pazarlama kampanyaları, yıllık raporlar ve benzeri için kullanabilir ve söz konusu verileri saklayabilir, işleyebilir veya daha önce belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere süreli olarak ortaklarına iletebilir.

intouch, yukarıda belirtilen bilgileri aşağıdaki durumlarda üçüncü şahıslara ifşa edebilir:

(i) Kullanım Şartları kapsamındaki herhangi bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için veri ifşasının zorunlu olduğu durumlarda,

(ii) Yetkili bir idari veya adli makamın, ilgili mevzuata uygun olarak bir araştırma veya soruşturmanın yürütülmesi için kullanıcılarla ilgili bilgileri istemesi durumunda,

(iii) Kullanıcıların haklarının veya güvenliğinin korunması için bilgi sağlaması gerektiği durumlarda.

intouch, kullanıcıların IP adreslerini tespit edebilir ve gerektiğinde bu IP adreslerini sistem bazlı sorunları tanımlamak ve Web Sitesi’nde ortaya çıkabilecek sorunları anında çözmek için kullanabilir. IP adresleri ayrıca kullanıcıları genel olarak tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak için de kullanılabilir.

intouch, yukarıda belirtilen amaçlar için verileri kullanıcının ikamet ettiği ülke yerine dünyanın herhangi bir yerindeki sunuculara (bu tür sunucular intouch’a veya bağlı kuruluşlarına ait olabilir) aktarma hakkına sahip olacaktır.

Web Sitesi’nden başka web sitelerine veya uygulamalara link verilmesi mümkündür ve intouch, bu web sitelerinin ve uygulamalarının gizlilik uygulamaları ve içeriklerinden sorumlu olmayacaktır.

intouch, bu Gizlilik Politikasının hükümlerini kendi takdirine bağlı olarak Web Sitesi aracılığıyla yayınlayarak revize edebilir. Gizlilik Politikasının revize edilmiş hükümleri, Web Sitesi aracılığıyla yayınlanır yayınlanmaz yürürlüğe girecektir.