Perakende Sektöründe İç İletişimde Kullanılan Mobil Uygulamalar Neden Önemli?

Çalışanlar ve kurum arasındaki bağları güçlendirmek, şirketlerin hedeflerine daha hızlı ulaşabilmesi noktasında kritik önem taşıyor. Bu bağların güçlenmesi ise ancak etkili bir kurum içi iletişimle mümkün! Peki, yaygın olarak mail trafiği ile gerçekleşen geleneksel kurum içi iletişim, perakende sektörü çalışanları için ne kadar etkili olabilir?

Mail ve benzeri iletişim kanalları, büyük bir bölümü masabaşı çalışanlardan oluşan şirketler için başlıca etkileşim yollarından biri olarak varlığını sürdürüyor. Şirketle ilgili güncellemelerin paylaşılması, yeni hedeflere ve beklentilere yönelik kararların verilmesi ve tüm bunlara yönelik aksiyonların alınması, sabit çalışma düzeninin bulunduğu iş kollarında bu şekilde bir noktaya kadar sağlanabiliyor.

Perakende sektöründeki kurum içi iletişim seçenekleri incelendiğinde ise ortaya bambaşka bir tablo çıkıyor. Sektörde çalışanların önemli bir kısmı sahada -yani mağaza içerisinde- bulunduğu için bilgisayar vb. araçları kullanma sıklığı da düşük bir düzeyde kalıyor. Çalışanlar ve şirket arasındaki iletişim ise dolayısıyla oldukça kısıtlı bir hâl alıyor. Bu durum, çalışanların aidiyet duygusunu ve hâliyle moral/motivasyonunu da olumsuz yönde etkileyebiliyor.

Perakende sektöründe çalışanların yüksek motivasyona sahip olması, şirketlerin sürdürülebilir bir başarıya ulaşması için hayati önem taşıyor. Bunu sağlamak için yapılması gerekenlerin başında ise güçlü bir kurum içi iletişim ağı oluşturmak geliyor!

1. Perakende Sektöründe Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Nasıl Fayda Sağlıyor?

Gallup’ın 30 ülke, 23 bin 910 kurum ve 17 milyon çalışan ile gerçekleştirdiği bir araştırmaya göre; çalışan memnuniyetinin yüksek olduğu şirketlerde müşteri odaklı yaklaşımın yüzde 12, verimliliğin yüzde 18, kârlılığın ise yüzde 12 oranında daha yüksek olduğu görülüyor. Yine aynı araştırmada, çalışan memnuniyeti ve bağlılığının düşük olduğu şirketlerde yüzde 31 ila 51 oranında çalışan sirkülasyonu olduğu, yüzde 51 oranında stok kaybı yaşandığı ve iş kazalarının da yüzde 62 daha fazla olduğu belirtiliyor.

Çalışanlar ve şirket arasındaki bağların güçlenmesi, doğal bir sonuç olarak çalışma azmini de beraberinde getiriyor. Böylece çalışanların, şirketin hedeflerini benimsemesi ve dolayısıyla performanslarını ve başarıya ulaşma yolundaki motivasyonlarını artırması da mümkün oluyor. Hatta bu durum, mesai saatleri içerisinde işe daha fazla odaklanmayı da sağladığı için kaza olasılıklarını düşürmeye dahi katkı sağlıyor.

2. Çalışan Sirkülasyonundaki Sıklık Perakende Sektörüne Ne Şekilde Yansıyor?

Gallup araştırmasında, çalışan memnuniyeti ve bağlılığının sağlanamadığı şirketlerde verimliliğin düştüğü, iş gücü sirkülasyonunun daha fazla olduğu ve bu sebeple şirketlerin sık sık yetenek kaybı yaşadığı ortaya çıkıyor. Yetenek kaybından en fazla etkilenen sektörlerin başında ise perakende sektörü geliyor. Çalışanların sıkça iş değiştirme eğiliminde olduğu perakende sektöründe, işe hâkim bir çalışan ekibi oluşturmak ve bunu elde tutmak çok daha zor olabiliyor.

3. Deneyimli Çalışanlar Müşteri Memnuniyetini Ne Düzeyde Etkiliyor?

Kimi zaman keyfî gezintiler de söz konusu olmakla birlikte; mağaza ziyaretlerinin önemli bir kısmı, mevcut ihtiyaçları gidermek ya da olası ihtiyaçları keşfederek karşılamak amacıyla gerçekleştiriliyor. Bu doğrultuda ise pek çok tüketici, satın almaya ikna olmak için incelediği ürünlerin tüm özelliklerini öğrenme ihtiyacı duyuyor. Hâliyle perakende şirketlerinin de, alıcıların karşısında muhatap olarak kendilerine pek çok yönden bilgi sunacak müşteri temsilcilerine sahip olması gerekiyor.

İstanbul’da perakende sektörü özelinde 419 katılımcı ile gerçekleştirilen bir araştırmaya göre, müşterilerin memnuniyetini ve mağazaya olan sadakatini en çok şu faktörler etkiliyor:

 • Çalışanların; ürünler hakkında yeterli bilgi ve donanıma sahip olmaları,
 • Müşteriye yardımcı olma konusunda hevesli ve pozitif tutum sergilemeleri,
 • Müşterilere değerli hissettirerek onlarla yakından ilgileniyor olmaları,
 • Müşterilerle empati yapabilmeleri…

Verilen bu yanıtlar da gösteriyor ki; çalışanların ilgili yaklaşımı ve donanımı, mağaza ziyaretçilerinin sadık müşteriler hâline gelmesinde oldukça önemli bir rol oynuyor. Peki, perakende sektöründeki nitelikli ve istekli çalışan ihtiyacının, kurum içi iletişimle ne gibi bir ilişkisi olabilir? Gelin inceleyelim!

4. Perakende Sektöründe İdeal Çalışan Profili Kurum İçi İletişim ile Oluşturulabilir mi?

Perakende sektöründe işe yeni başlayan bir çalışanın kuruma, mağazaya ve satışı yapılan ürünlere dair tüm bilgileri olabilecek en hızlı yöntemlerle edinmesi gerekiyor. Ancak sektör şartları uzun bir eğitim süreci için elverişli olmadığından, bu konu şirketler için büyük bir çıkmaz hâline gelebiliyor. Eğitim, etkinlik ve oryantasyon faaliyetlerinin tümüyle organize edilmesine imkân sağlayan kurum içi uygulamalara olan ihtiyaç ise bu noktada göz ardı edilemez oluyor. Nitekim bu tür yenilikçi uygulamalar sayesinde, çalışanların şirkete uyumlanma süreci katbekat hızlandırılabiliyor.

Kurum içi sosyal ağlar, çalışanların bir yandan müşterileri ile ilgilenirken diğer yandan şirket ve mağazalardaki tüm gelişmelerden hızlıca haberdar olabilmelerini sağlıyor.

Örneğin; mağaza çalışanları, sorumlu oldukları reyonlarda yeni bir ürün satışa sunulduğunda bununla ilgili içeriklere uygulama üzerinden kolayca erişerek konu hakkında yetkinlik kazanabiliyor. Böylesi bir kolaylık ise çalışanların kendilerini kısa sürede işe daha hakim ve profesyonel hissedebilmelerini sağlıyor. Bu imkânlar, aynı zamanda çalışanların işini kolaylaştırdığı için memnuniyet düzeyine de olumlu yansıyor.

5. Peki ya Perakende Sektörü Çalışanları Şirketlerinden Neler Bekliyor?

Başarıyı hedefleyen bir şirketin çalışanlarından beklediklerini almak için onlara imkânlar sunması kadar; onların beklentilerine kulak vermesi de şart! Perakende sektöründe çalışan memnuniyetine yönelik yapılan bir araştırma, iletişim ve aidiyet duygusunun çalışanların tatminkârlık seviyesini etkileyen en büyük etkenlerden biri olduğunu gösteriyor. Aynı araştırmaya göre, bu konudaki en önemli faktörlerin başında da “üst yönetimin desteği” geliyor.

Bağlı olunan işveren veya yöneticilerin çalışanlara ait fikir ve istekleri dikkate alması, şirkete duyulan bağlılığı önemli ölçüde etkiliyor. Çalışanların büyük bir kısmı, bağlı bulundukları üst yönetime istedikleri zaman rahatlıkla ulaşabilmenin kendilerinde şirkete karşı güven duygusu yarattığını belirtiyor. Elbette bunu sağlamanın en güçlü yolu da 360 derece etkileşime olanak tanıyan bir iç iletişim ağına sahip olmaktan geçiyor.

Çalışanlar arasındaki arkadaşlık ilişkileri, personelin çalışma ortamından duyduğu memnuniyeti artırmasının yanı sıra firmaya olan aidiyet duygusunu da perçinliyor. Arkadaşlık ilişkilerini güçlendiren unsurların başında da yine, çalışanların mesaide ve geri kalan zamanlarda rahatlıkla iletişim kurabilmesi geliyor.

6. Kurum İçi Sosyal Medya Uygulamalarının Çalışanlar Üzerindeki Etkileri Neler?

155 ülkede yürütülen Global Workplace 2017 raporuna göre, çalışanların sadece yüzde 15’i çalıştıkları kurumun hedefleri ile zihinsel olarak meşgul. Kurum içi sosyal medya uygulamaları ise buna karşılık, iş söz konusu olduğunda geleneksel yöntemlere kıyasla daha etkileşimli, ilişkisel ve zengin bir çoklu ortam sunuyor. Böylece çalışanlar şirket hedefleri ile daha uzun süre meşgul olabiliyor.

Perakende sektöründeki çalışma düzeninin dağınık olması ve üst yönetim ile çalışanlar arasında yeterli iletişimin sağlanamaması, doğal olarak kurum kültürünü de olumsuz yönde etkiliyor. Başarıya giden yolda çalışanları ile birlikte yürüyen, yani kendi içinde bütünleşmiş bir kurum için ise, birleştirici iletişim yöntemleri büyük bir ihtiyaç olarak öne çıkıyor.

Dâhilî sosyal medyanın çalışan ve yöneticiler için özgürce fikir paylaşımı yapabilecekleri bir alan yaratıyor olması, şirkete olan ilgi ve sadakati de artırıyor.

7. Kurum İçi İletişimin Keyifli ve Kolay Yolunu Keşfedin!

Mobil kurum içi iletişim uygulaması intouch, şirket içi tüm iletişim faaliyetlerinin akıllı telefonlar üzerinden rahatlıkla gerçekleştirilebilmesini sağlıyor. Uygulama, çalışanların fikirlerini ve gün içinde karşılaştıkları sorunları yöneticileri ve çalışma arkadaşları ile rahatlıkla paylaşabilmelerinin beraberinde, pozisyonları ve ilgi alanlarıyla alakalı gelişmeleri takip edebilmelerini de mümkün kılıyor. intouch’ın sunduğu diğer avantajlardan bazıları ise şu şekilde:

 • Satışı destekleyici eğitim ve bilgilendirici içeriklerin tümünü, çalışanlarla genel kapsamda veya bazı ekiplere özel olarak paylaşabilirsiniz.
 • Şirket içi tüm duyuru ve haber paylaşımlarınızı ister genel isterseniz de sadece belirli çalışanların görebileceği şekilde yapabilirsiniz.
 • Kurum içi etkinlik programlarını tüm çalışanlar ya da sadece belirli gruplarla paylaşabilir; hatta çalışanların haberdar olma ve katılım durumlarını dahi takip edebilirsiniz.
 • Direkt mesaj özelliğini kullanarak tüm kullanıcılarla doğrudan iletişime geçebilirsiniz.
 • Herkese açık veya kişiye özel paylaşılabilen geri bildirimlerler sayesinde, performans değerlendirme süreçlerini kolaylıkla yürütebilirsiniz.
 • Çalışma arkadaşlarınıza rozetler vererek kişisel ve profesyonel anlamda kendilerini daha iyi keşfetmelerine yardımcı olabilirsiniz.
 • Uygulamaya ait tüm özellikleri kurumunuzun tercih ve ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirerek şirketinizin işleyişine ve kültürüne uyarlayabilirsiniz.

Siz de intouch’ın sunduğu avantajlar sayesinde, çalışma arkadaşlarınızla iletişim kopukluğu yaşamadan her koşulda daima birlikte hareket edebilirsiniz!

Kaynaklar:

Yazar

Intouch Admin

Share: Twitter LinkedIn
BLOG

What’s New at Intouch?

Each community has its own needs
Make your own decisions about your platform

24th February

Uzaktan Etkileşim Nasıl Çalışan Refahını Teşvik Edebilir?

Çalışan refahı, çalışanların fiziksel, duygusal ve zihinsel sağlığına atıfta bulunan bir terimdir. Çalışanın genel iyi oluşunu sağlayan bir dizi faktörü kapsar. Bu faktörler arasında fiziksel sağlık, zihinsel sağlık ve duygusal refah yer alır. Çalışanların refahını kapsamlı bir şekilde anlamak için tüm bu faktörlerin dikkate alınması önemlidir. Forbes‘a göre, Geleceğin İş Yeri 2021 İK Duygu Anketi, […]

Daha Fazla Oku

24th February

Uzaktan Ekiplerde Daha İyi İletişim İçin 7 İpuçları

Uzaktan çalışma son yıllarda popüler hale geldi. Şirketler, para tasarrufu yapmak, daha esnek olmak ve daha fazla insanı işe almak için uzaktan çalışıyorlar. Ancak ekipler uzaklaştıkça, karşılaşılan en büyük zorluklardan biri etkili iletişim kurmanın nasıl olacağıdır. Sonuçta, iyi iletişim, uzaktan veya başka türlü herhangi bir ekibin başarısı için önemlidir. Bu yazıda, uzaktan ekiplerde iletişim zorluklarından […]

Daha Fazla Oku

24th February

Uzaktan Çalışma Sırasında Çalışanlar Nasıl Bağlı Kalır?

COVID-19 pandemisi dünya genelinde yayılırken, daha fazla işletme çalışanlarını güvende tutmak için uzaktan çalışmaya dönüyor. Uzaktan ekiplerin karşılaştığı en büyük zorluklardan biri, uzaktan çalışma sırasında çalışanları nasıl bağlı tutacaklarını bulmaktır. Buffer’a göre, uzaktan ekipler için en zorlu zorluklardan biri çalışanların bağlılığıdır. Araştırmaya göre, uzaktan çalışanlar, meslektaşlarından daha fazla yalnız ve kopuk hissetme eğilimindedir, bu da […]

Daha Fazla Oku

24th February

Çalışanların Bağlılığı Büyümeyi Nasıl Etkiler?

Çalışan bağlılığı başarılı bir işletmenin kritik bir bileşenidir. Çalışanların işlerine ve işyerlerine duygusal ve psikolojik olarak bağlanmalarını ifade eder. Araştırmalar, çalışan bağlılığı seviyesi yüksek olan şirketlerin daha iyi iş performansı ve artan büyüme deneyimlediğini göstermektedir. Çalışan bağlılığı sadece çalışanların moral ve verimliliği üzerinde değil, aynı zamanda şirketin genel başarısı ve büyümesi üzerinde de etkilidir. Bu […]

Daha Fazla Oku

24th February

Çalışan Takdiri Çalışan Bağlılığını Nasıl Etkiler?

Çalışan takdiri ve çalışan bağlılığı, başarılı ve gelişmekte olan bir işyerinin iki temel bileşenidir. Olumlu bir iş ortamı, artan iş tatmini, daha yüksek motivasyon seviyeleri ve genel performansta iyileşme sağlayabilir. Bu blog yazısında, çalışan takdiri ve çalışan bağlılığı arasındaki ilişkiyi keşfederek nasıl bir ilişki olduğunu öğreneceğiz. Ayrıca, kurumların bu ilişkiyi işyerlerini geliştirmek için nasıl kullanabileceklerini […]

Daha Fazla Oku