İç İletişim Uygulamaları Teknoparkların İşleyişine Ne Düzeyde Katkı Sağlayabilir?

İç iletişim uygulamaları, çalışanlar arasında uçtan uca etkileşim sağlaması bakımından kurumların verimliliğini artırma noktasında göz ardı edilemeyecek bir paya sahip. Peki ya bu uygulamalar, doğru bilgiye erişimin çok daha hassas bir gereklilik olduğu teknoparklarda tam olarak hangi rolleri üstlenebilir?

Bilgi ve teknolojiye dair gelişmeler, daima daha ileriyi hedefleyen insanoğlu için geçmişten bugüne büyük bir önem taşıdı ve taşımaya da devam ediyor. Bilginin sürekliliğini sağlamak ve doğruluğunu çeşitli kapsamlarda teyit etmek, bu alandaki yeniliklere ve hatta devrimlere önayak olmak açısından insanlığa yapılan en büyük katkıların başında geliyor. Bu uğurda yürütülen çalışmaların hatırı sayılır bir kısmı ise günümüzde, “bilim ve teknoloji yuvası” olarak addedilen teknoparklarda gerçekleşiyor.

Bünyesinde birbirinden güçlü girişimler barındırmakla birlikte çoğunluğu proje bazlı ekiplerden oluşan teknoparkların, -bu dinamik yapıları gereği- muhakkak, her türlü enformasyon paylaşımına imkan tanıyan kuvvetli iletişim kanallarına sahip olması gerekiyor. Dijital iç iletişim uygulamaları da bunu sağlayabilmek adına şüphesiz en etkili çözüm olarak öne çıkıyor. Peki, iç iletişim uygulamalarının teknoparklar için avantajlarına dair şimdi daha detaylı bilgi edinmeye ne dersiniz?

1. Teknoparklar Nasıl Bir Yapılanmaya Sahiptir?

Teknoparklar, değerli bilgilerin bilimsel ve teknolojik çıktılara dönüştüğü mekanlar olarak, başta yüksek katma değerli sektörler olmak üzere tüm iş kolları için en önemli gelişim noktalarını oluşturuyor. Akademik, ekonomik ve sosyal yapının bir arada bulunduğu bu merkezlerde, çeşitli AR-GE faaliyetlerinden eşi benzeri olmayan girişimcilik projelerine kadar pek çok çalışma yürütülüyor.

Dünyada teknopark adlandırmasının yanında “teknokent, bilim parkı, araştırma parkı” vb. isimlerle de anılan bu merkezler; eğitim kurumları, araştırma kuruluşları, işletmeler, finans sektörü ve çeşitli devlet birimleri gibi önemli kurumların sinerji yaratarak bir arada gelişmesine katkı sunuyor. Bu iş birliklerinin neticesinde ise ülkelerin gelişimini sağlayan yenilikçi ve yaratıcı çalışmalara imza atılıyor.

Teknoparklarda yürütülen çalışmaların başarıyla sonuçlanması adına, projelerde yer alan insan kaynaklarının sorumluluk sahibi ve iş birlikçi bir tutuma sahip olması kuşkusuz en büyük şart. Teknopark firmalarının hem kendi aralarında hem de diğer firmalarla daha aktif ve güçlü bir iletişim kurması da ancak, anlık etkileşime olanak tanıyan iç iletişim uygulamaları ile mümkün!

2. İç İletişim Uygulamalarının Teknopark Firmaları ve Çalışanlarına Sunduğu Avantajlar Nelerdir?

Tek çatı altında farklı amaçlara sahip pek çok firma ve çalışan barındıran teknoparklarda, enformasyon paylaşımının ve operasyonel süreçlerin tümüyle kusursuz işlemesi gerekiyor. Fakat bu merkezlerdeki dinamik, değişken ve karmaşık yapı nedeniyle hatasız bir işleyiş sağlamak, yalnızca şirketler arasında değil; tek bir şirket içerisinde dahi son derece zor olabiliyor. İç iletişim uygulamaları ise bu noktada, şirketlerin hem ortaklaşa iş süreçlerini hem de kendi çalışanları arasındaki iletişimi güçlendirmeleri bakımından çok yönlü avantajlar sağlıyor. Peki, bunlar neler mi?

2.1. Çalışanların Motivasyonunu Artırmak

Teknoparklarda, belirli bir sektörün veyahut tüm insanlığın faydasına olacak, çığır açıcı ve aynı zamanda oldukça uzun soluklu çalışmalar yürütülüyor. Dolayısıyla projelerde faaliyet gösteren çalışanların motivasyonu korumak ve artırmak büyük bir önem taşıyor. Bu doğrultuda iç iletişim uygulamaları, çalışanların projelerle ve iş süreçleriyle ilgili fikir paylaşımında bulunarak kendi aralarındaki ve şirketleri ile kurdukları bağı kuvvetlendirme anlamında büyük bir artı oluyor.

2.2. Yeni Bağlantılara Zemin Hazırlamak

Tüm mekanlarda olduğu gibi teknolojinin merkezi olan bilim parklarında da, günümüz dünyasının bir getirisi olarak, bireyler ve şirketler arasında güçlü bağlantı olanakları ortaya çıkıyor. Ancak pek çoğu yüzeysel düzlemde kalan bu tanışma ve bilgi alışverişleri esnasında, doğal olarak gözden kaçan pek çok konu ve detay olabiliyor. Dijital iç iletişim uygulamaları ise daha yakın ve kesintisiz bir iletişime imkan tanıyarak çalışanların aktif kalmasını sağlıyor. Ve böylece motivasyonlarına da olumlu yönde etki edebiliyor.

2.3. Operasyonel Süreçleri Kolaylaştırmak

Dünya genelindeki teknopark sayısı, kuluçka merkezleri de dahil edildiğinde bugün yaklaşık 4 bine ulaşıyor. Yalnızca bir teknoparkta dahi pek çok firma ve çalışan bulunduğu düşünüldüğünde, bu merkezlerde çoğu zaman dağınık bir sistem meydana gelebiliyor. Fakat dijital iç iletişim uygulamaları sayesinde yenilenen bilgileri her an ilgili kişilere ulaştırabilmek mümkün oluyor. Bu da yalnızca projeler için bilgi sağlamak değil, mevcut hareketliliği en verimli şekilde yönetebilmek adına da büyük bir avantaj oluyor.

2.4. Güncel ve Yaşayan Bir Veri Tabanı Oluşturmak

Dağınık bir şekilde elde edilen bilimsel bilgilerin yoğun ve bütüncül bir birikime dönüşmesi, teknoparklar söz konusu olduğunda oldukça kolay! Fakat bunu yapabilmek için ilgili kişilerle irtibat kurup özel izinler alarak proje dökümlerine ulaşabilmek ve geçmiş kayıtları kontrol edebilmek gerekiyor.

Dijital iç iletişim uygulamaları, firmaların ve yetkili kişilerin izni dahilinde güncel ve yaşayan bir veri tabanı oluşturmaya imkan tanıyor. Bu sayede de ihtiyaç duyulan bilgilere zahmetsiz ve doğru bir şekilde ulaşmayı sağlıyor. Oluşan bu veri tabanı üzerinden çalışanların ve şirket yetkililerinin istatistiki bilgi ve verilere ulaşması da çok daha kolay oluyor.

2.5. Firmaları Daha Yakından Tanımak

İç iletişim uygulamaları, teknoparkların yönetim birimlerine firmaları gözlemleyerek takip ve kontrol edebilmek üzere hazır bir platform sunuyor. Böylece çalışanların durumu, projelerin gidişatı ve süreçlerin genel manada nasıl ilerlediğine dair bilgi edinmek daha da pratik hale geliyor. Yetkili kişilerin ve çalışanların yorumlarını bu iletişim uygulamaları üzerinden kolaylıkla paylaşabilmesi de teknopark kuruluşlarına çok yönlü fikir vermeye yardımcı oluyor.

2.6. İletişim Kopukluğunun Önüne Geçmek

Dijital iç iletişim uygulamaları sayesinde çalışanlara her an ulaşarak mesaj ve bildirim gönderebilmek mümkün oluyor. Bu sayede meydana gelebilecek iletişim sorunlarının da önüne geçilebiliyor. Ayrıca bu uygulamalarda, yetkili kişiler tarafından mesajların hangi kişilere ulaşmadığı da görüntülenebiliyor. Üstelik iletişim süreçleri, mesajı almayan kişilere tekrar bildirim gönderme yoluyla da sorunsuz bir şekilde yürüyebiliyor.

Dijital iç iletişim uygulamalarının tüm bu özellikleri sayesinde afet ve salgın gibi durumlara dair bilgilendirmeler de 7/24 anlık olarak yapılabiliyor. Böylelikle çalışanların iş süreçlerindeki devamlılıkla ilgili soru işaretlerine yıpratıcı bir süreç yaşanmadan yanıt verebilmek mümkün oluyor.

2.7. Bilgilerin Geç Erişimini ve Kaybını Engellemek

Profesyonel yaşamdaki iletişim, bilindiği üzere hala çoğunlukla mail yolu ile sağlanıyor. Fakat mailler pek çok kişinin de deneyimlediği üzere her zaman anlık olarak kontrol ve takip edilemeyebiliyor. Diğer yandan, sık gelen bazı maillerin spam kutusuna düşmesi de çalışma sürecini tamamıyla sekteye uğratabiliyor.

Sözü geçen muhtemel sorunlardan dolayı projeleri büyük oranda olumsuz etkileyebilen iletişim kopuklukları, kısa ve uzun vadede çeşitli hataların ve aksaklıkların yaşanmasına neden olabiliyor. Neyse ki buna karşılık, iç iletişim uygulamaları sayesinde bilgilerin hem genel hem de belirli çalışma alanları özelinde ilgili kişilere doğrudan iletilmesi sağlanabiliyor.

Teknopark kuruluşunuz için özelleştirebileceğiniz kapsamlı bir iç iletişim uygulamasıyla, siz de firmalarınız ve çalışanlarınız arasında 360 derece etkileşim olanakları yaratabilirsiniz. İlginizi çekti mi? Öyleyse, intouch‘ın avantajlarla dolu dünyasını hemen şimdi keşfedin!

References:

Yazar

Intouch Admin

Share: Twitter LinkedIn
BLOG

What’s New at Intouch?

Each community has its own needs
Make your own decisions about your platform

24th February

Uzaktan Etkileşim Nasıl Çalışan Refahını Teşvik Edebilir?

Çalışan refahı, çalışanların fiziksel, duygusal ve zihinsel sağlığına atıfta bulunan bir terimdir. Çalışanın genel iyi oluşunu sağlayan bir dizi faktörü kapsar. Bu faktörler arasında fiziksel sağlık, zihinsel sağlık ve duygusal refah yer alır. Çalışanların refahını kapsamlı bir şekilde anlamak için tüm bu faktörlerin dikkate alınması önemlidir. Forbes‘a göre, Geleceğin İş Yeri 2021 İK Duygu Anketi, […]

Daha Fazla Oku

24th February

Uzaktan Ekiplerde Daha İyi İletişim İçin 7 İpuçları

Uzaktan çalışma son yıllarda popüler hale geldi. Şirketler, para tasarrufu yapmak, daha esnek olmak ve daha fazla insanı işe almak için uzaktan çalışıyorlar. Ancak ekipler uzaklaştıkça, karşılaşılan en büyük zorluklardan biri etkili iletişim kurmanın nasıl olacağıdır. Sonuçta, iyi iletişim, uzaktan veya başka türlü herhangi bir ekibin başarısı için önemlidir. Bu yazıda, uzaktan ekiplerde iletişim zorluklarından […]

Daha Fazla Oku

24th February

Uzaktan Çalışma Sırasında Çalışanlar Nasıl Bağlı Kalır?

COVID-19 pandemisi dünya genelinde yayılırken, daha fazla işletme çalışanlarını güvende tutmak için uzaktan çalışmaya dönüyor. Uzaktan ekiplerin karşılaştığı en büyük zorluklardan biri, uzaktan çalışma sırasında çalışanları nasıl bağlı tutacaklarını bulmaktır. Buffer’a göre, uzaktan ekipler için en zorlu zorluklardan biri çalışanların bağlılığıdır. Araştırmaya göre, uzaktan çalışanlar, meslektaşlarından daha fazla yalnız ve kopuk hissetme eğilimindedir, bu da […]

Daha Fazla Oku

24th February

Çalışanların Bağlılığı Büyümeyi Nasıl Etkiler?

Çalışan bağlılığı başarılı bir işletmenin kritik bir bileşenidir. Çalışanların işlerine ve işyerlerine duygusal ve psikolojik olarak bağlanmalarını ifade eder. Araştırmalar, çalışan bağlılığı seviyesi yüksek olan şirketlerin daha iyi iş performansı ve artan büyüme deneyimlediğini göstermektedir. Çalışan bağlılığı sadece çalışanların moral ve verimliliği üzerinde değil, aynı zamanda şirketin genel başarısı ve büyümesi üzerinde de etkilidir. Bu […]

Daha Fazla Oku

24th February

Çalışan Takdiri Çalışan Bağlılığını Nasıl Etkiler?

Çalışan takdiri ve çalışan bağlılığı, başarılı ve gelişmekte olan bir işyerinin iki temel bileşenidir. Olumlu bir iş ortamı, artan iş tatmini, daha yüksek motivasyon seviyeleri ve genel performansta iyileşme sağlayabilir. Bu blog yazısında, çalışan takdiri ve çalışan bağlılığı arasındaki ilişkiyi keşfederek nasıl bir ilişki olduğunu öğreneceğiz. Ayrıca, kurumların bu ilişkiyi işyerlerini geliştirmek için nasıl kullanabileceklerini […]

Daha Fazla Oku