İç İletişim Uygulamaları Akademik Kurumlara Neler Kazandırabilir?

Kaliteli bir iç iletişim ağına sahip olmak, eğitim kurumlarının kurumsal misyonlarına yönelik hareket etmelerini sağlamakta kilit bir role sahip. Aynı zamanda görünürlüğü artırmak ve kuruma yönelik bir bağ oluşturmak için de fazlasıyla önemli. Peki, eğitimde kurum içi iletişimi güçlendirmek için neler yapılabilir?

İletişim yönetimi, bilhassa da eğitim kurumlarında son derece önemli bir gereksinim olarak öne çıkıyor. Nitekim bu kurumlarda gerek iç gerekse de dış ilişkiler, esasında iletişimin gerçekleşme şekline göre belirleniyor. İç iletişim akademik yönetim, personel ve öğrenciler arasında iken; dış iletişim ise akademik paydaşların yanı sıra potansiyel öğrencileri de içeriyor.

İletişimin iyiden iyiye sanal ortama taşındığı günümüzde, çağı yakalamak için elbette eğitim kurumlarının da birtakım yenilikler getirmesi bekleniyor. Özellikle üniversiteler gibi sosyalliğin ön planda olduğu yaşam alanlarında hem öğrenciye ulaşmak hem de iletişimdeki olası kopuklukları engellemek adına, iç iletişim uygulamalarından faydalanmak kurtarıcı olabiliyor.

İç iletişim uygulamaları öğrenci kabulü, öğrenciler ve paydaşlarla etkileşim, bağış toplama, öğrenci-öğretim görevlisi arasındaki iletişimi güçlendirme; öğrencilerin sosyal iletişimini, dayanışmasını ve bağlılığını sağlama, ayrıca kurumun sektördeki rekabet gücünü artırma gibi ihtiyaçlara cevap verebiliyor. Peki, iç iletişim uygulamalarının sağladığı bu ve diğer avantajlara şimdi biraz daha yakından göz atmaya ne dersiniz?

1. İç İletişim Uygulamalarının Eğitim Alanında Sunduğu Avantajlar Nelerdir?

Eğitim kurumlarına has bir kurum kültürü geliştirmek, özellikle üniversite gibi uzun ve köklü bir geçmişe sahip büyük organizasyonlar söz konusu olduğunda çok daha zor olabiliyor. Bu bağlamda kurumsal bir kimlik ve okula ait bir ses oluşturmak için iletişimdeki olası kopuklukları önceden tespit edip giderebilmek gerekiyor. Böylece öğrencilerin, öğrenim gördükleri eğitim kurumuna adapte olarak aidiyet hissetmeleri daha mümkün hale geliyor.

Öğrencilere seslerini duyurabilecekleri ve farklı bakış açılarını tartışabilecekleri bir ortam yaratmanın yolu, iç iletişimi doğru kurgulamaktan geçiyor. Bu noktada devreye giren dijital iç iletişim platformları ise kurum kültürüne, stratejilerine ve değerlerine yönelik beklentilerin karşılanması adına güçlü bir seçenek oluyor. Bununla birlikte, yükseköğretim kurumlarının etkileşimli bir yaklaşım benimsemelerini ve daha dinamik bir öğrenme ortamını teşvik ederek, daha kaliteli bir eğitim ortamı yaratmalarını da sağlıyor.

1.1. Öğrenciler ve Akademik Kadro Arasındaki Bağı Güçlendirmek

Genç bireylerin günümüz dünyasında birbirleriyle bağlantı kurmak adına interneti ve özellikle de sosyal ağları sıkça kullandıkları bilinen bir gerçek. Dolayısıyla öğrencilere yönelik kurumların da kurum ile öğrenci arasındaki bağı sağlamlaştırmak adına bu gibi teknolojik imkanları muhakkak takip etmesi gerekiyor. İç iletişim uygulamaları ise bu alandaki gelişmelerin bir sonucu olarak, öğrenciler ile akademik kadroyu ortak bir paydada buluşturma maksadıyla kullanılıyor. Nitekim yapılan araştırmalar da sosyal ağ kullanımının, bir kurumun öğrencileri ile diğer üyeleri arasındaki iletişim düzeyini artırdığını günümüzde açıkça gösteriyor.

1.2. Bilgi Paylaşımı ve Bilgiye Erişimi Kolaylaştırmak

Kurum içi iletişim yönetimine ilişkin yapılan araştırmaların bir diğer önemli çıktısı da, sosyal ağlar yoluyla paylaşılan bilgilerin daha iyi bir öğrenme ortamı yaratmada destekleyici olduğu yönünde. Aynı zamanda bu bilgi akışı, iş birlikçi öğrenmeyi kolaylaştıracak bilgi kaynaklarına erişim noktasında da son derece yararlı olabiliyor. Zira iç iletişim uygulamaları, kendi kendine öğrenme modelini teşvik ettiği gibi bilgi paylaşımı yoluyla ekip çalışmalarının verimliliğine de katkı sağlıyor.

1.3. İlgi Alanlarına Yönelik Gruplar Oluşturmak

İç iletişim uygulamalarının hem bilgi hem de eğlence kaynağı olarak kullanılabilme potansiyeli, onları yükseköğretim kurumları için eşi bulunmaz bir aracı haline getiriyor. Bu uygulamalar, öğrencilerin kendilerini özgür hissederek birbirleriyle bağ kuracakları bir alan yaratmaları için çeşitli gruplar oluşturmalarına imkân tanıyor.

Uygulama içi gruplar, bir bölüme ve derse yönelik olabilmekle birlikte öğrencilerin hobileri ve ilgi alanları özelinde de oluşturulabiliyor. Bu da kurum içi sosyalliği artırarak hem öğrencilerin kendi içlerinde hem de ait oldukları kurumun kültürüyle bir ortaklık kurabilmelerini mümkün kılıyor. Bu uygulamalarda aynı zamanda, yalnızca seçilen belirli bir topluluğa ya da kişilere yönelik paylaşımlar ile anketler de yapılabiliyor. Böylece kurumların geleceğe dönük planladıkları adımların, anket sonuçlarından faydalanılarak daha doğru atılması sağlanabiliyor.

1.4. Öğrenciler Arasında Ortaklık Kurulmasını Sağlamak

İç iletişim uygulamaları, derslere veya ilgi alanlarına yönelik çeşitli içerikler paylaşılmasına, bunlara dair kişisel yorumların yapılmasına ve birebir ya da gruplar arası muhabbet ortamlarının kurulmasına olanak tanıyor. Bu da söz konusu uygulamaları, kurum içi kişilerin farklı paydaşlarla etkileşime girmelerini sağlayacak büyük bir fırsat konumuna getiriyor. Üstelik tüm bu paylaşımların yetkilendirilmiş kişiler tarafından denetlenebilir olması, düşünsel saldırıya yönelik olası ithamların da devre dışı kalmasını garanti altına alıyor.

1.5. Acil Durumlarda İletişimde Kopukluğu Engellemek

Sadece kurumları değil tüm yaşamı etkisi altına alan salgın, afet vb. olağan dışı durumlarda, eğitimde kayıp yaşanmasını engelleyecek güçlü altyapıya sahip uygulamaların önemi daha da artıyor. İç iletişim uygulamaları ise iletişimdeki kopuklukların olabildiğince önüne geçerek, gerek öğrenciler gerekse de öğretmenler arasındaki bilgi akışının kesintisiz devam etmesine yardımcı oluyor.

1.6. Etkinliklere Katılımı Artırmak

Üniversiteler ve benzeri eğitim kurumları yalnızca eğitim ve öğretim yuvası olmakla kalmıyor; aynı zamanda bünyesinde bulunan kişiler için bir yaşam alanı da oluşturuyor. Bu açıdan bakıldığı zaman, bir kurum kültürü oluşturmanın önemi daha da açığa çıkıyor. Kurumların düzenlediği etkinliklere katılımın desteklenmesi ise bu kurumsal kimliğin güçlendirilmesine büyük katkılarda bulunuyor.

İç iletişim uygulamaları, duyuru ve etkinliklerin planlanmasında ve ilgililere iletilmesinde oldukça büyük bir rol oynuyor. Bu uygulamalar sayesinde, öğrencilerin yapılan paylaşımları görüp görmediği takip edilebildiği gibi, görmeyenlere yönelik duyuru tekrarları da kolaylıkla yapılabiliyor. Bu da kurumlara, enformasyon paylaşımını artırma ve iletişimlerini uçtan uca güçlendirme noktasında olanak sağlıyor.

İç iletişim uygulamalarının sağladığı tüm bu avantajları ve çok daha fazlasını tek çatı altında birleştiren bir uygulamaya mı ihtiyacınız var? Fazla uzağa gitmeyin! intouch’ın getirdiği yenilikler ve ayrıcalıklar sayesinde, siz de kurumunuza boyut atlatacak yepyeni bir iletişim döneminin kapılarını aralayabilirsiniz!

Kaynaklar:

Yazar

Intouch Admin

Share: Twitter LinkedIn
BLOG

What’s New at Intouch?

Each community has its own needs
Make your own decisions about your platform

24th February

Uzaktan Etkileşim Nasıl Çalışan Refahını Teşvik Edebilir?

Çalışan refahı, çalışanların fiziksel, duygusal ve zihinsel sağlığına atıfta bulunan bir terimdir. Çalışanın genel iyi oluşunu sağlayan bir dizi faktörü kapsar. Bu faktörler arasında fiziksel sağlık, zihinsel sağlık ve duygusal refah yer alır. Çalışanların refahını kapsamlı bir şekilde anlamak için tüm bu faktörlerin dikkate alınması önemlidir. Forbes‘a göre, Geleceğin İş Yeri 2021 İK Duygu Anketi, […]

Daha Fazla Oku

24th February

Uzaktan Ekiplerde Daha İyi İletişim İçin 7 İpuçları

Uzaktan çalışma son yıllarda popüler hale geldi. Şirketler, para tasarrufu yapmak, daha esnek olmak ve daha fazla insanı işe almak için uzaktan çalışıyorlar. Ancak ekipler uzaklaştıkça, karşılaşılan en büyük zorluklardan biri etkili iletişim kurmanın nasıl olacağıdır. Sonuçta, iyi iletişim, uzaktan veya başka türlü herhangi bir ekibin başarısı için önemlidir. Bu yazıda, uzaktan ekiplerde iletişim zorluklarından […]

Daha Fazla Oku

24th February

Uzaktan Çalışma Sırasında Çalışanlar Nasıl Bağlı Kalır?

COVID-19 pandemisi dünya genelinde yayılırken, daha fazla işletme çalışanlarını güvende tutmak için uzaktan çalışmaya dönüyor. Uzaktan ekiplerin karşılaştığı en büyük zorluklardan biri, uzaktan çalışma sırasında çalışanları nasıl bağlı tutacaklarını bulmaktır. Buffer’a göre, uzaktan ekipler için en zorlu zorluklardan biri çalışanların bağlılığıdır. Araştırmaya göre, uzaktan çalışanlar, meslektaşlarından daha fazla yalnız ve kopuk hissetme eğilimindedir, bu da […]

Daha Fazla Oku

24th February

Çalışanların Bağlılığı Büyümeyi Nasıl Etkiler?

Çalışan bağlılığı başarılı bir işletmenin kritik bir bileşenidir. Çalışanların işlerine ve işyerlerine duygusal ve psikolojik olarak bağlanmalarını ifade eder. Araştırmalar, çalışan bağlılığı seviyesi yüksek olan şirketlerin daha iyi iş performansı ve artan büyüme deneyimlediğini göstermektedir. Çalışan bağlılığı sadece çalışanların moral ve verimliliği üzerinde değil, aynı zamanda şirketin genel başarısı ve büyümesi üzerinde de etkilidir. Bu […]

Daha Fazla Oku

24th February

Çalışan Takdiri Çalışan Bağlılığını Nasıl Etkiler?

Çalışan takdiri ve çalışan bağlılığı, başarılı ve gelişmekte olan bir işyerinin iki temel bileşenidir. Olumlu bir iş ortamı, artan iş tatmini, daha yüksek motivasyon seviyeleri ve genel performansta iyileşme sağlayabilir. Bu blog yazısında, çalışan takdiri ve çalışan bağlılığı arasındaki ilişkiyi keşfederek nasıl bir ilişki olduğunu öğreneceğiz. Ayrıca, kurumların bu ilişkiyi işyerlerini geliştirmek için nasıl kullanabileceklerini […]

Daha Fazla Oku